Aktualizacja 31.07.2020 r. | Rozkład jazdy: Rozkład jazdy obowiązujący od dnia 01.08.2020 r.

Zarząd

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

Rada Nadzorcza

1. Paweł Chodzicki Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Iwona Olejnik Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Kazimierz Perek Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Wioletta Magin Prezes zarządu
Grzegorz Glimasiński Z-ca Prezesa Zarządu