Tomaszowska Karta Komunikacyjna

       Tomaszowska Karta Komunikacyjna uprawnia osoby zamieszkałe na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie Gminy oraz Miasta Tomaszów Mazowiecki. Karta wystawiana jest po okazaniu dokumentu tożsamości, z którego wynika, że miejscem zamieszkania osoby wnioskującej jest Gmina Tomaszów Mazowiecki.
W przypadku jeśli w dowodzie osobistym nie jest wskazany adres zamieszkania, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia
o miejscu zamieszkania wydawane przez Urząd Gminy.Aby otrzymać Tomaszowską Kartę Komunikacyjną należy zgłosić się do:


Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
ul. Warszawska 109/111
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Tel. 44 723 75 71 wew. 34
Wysokość opłaty:

  • Karta jednoroczna – 15 zł osoba pełnoletnia -10 zł dziecko do 18 roku życia