BIP

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Miejskiego Zakładu Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

FIRMA Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIEDZIBA Tomaszów Mazowiecki
ADRES ul. Warszawska 109/111, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
OZNACZENIE SĄDU     REJESTROWEGO Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział KRS  pod numerem 0000491324
NIP 7732473948
REGON 101694645
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 37 451 000,00 zł
KONTAKT
  •  tel.:      44 723 75 71
  •  faks:     44 723 74 42
  •  e-mail:  mzk@mzktomaszow.pl