Archiwum przetargów

14.05.2020 r.

Budowa ogólnodostępnej stacji paliw na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. - przetarg nieograniczony Ogłoszenie o zamówieniu CZĘŚĆ I SIWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY CZĘŚĆ II SIWZ - FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI CZĘŚĆ IV SIWZ - WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY - OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY ZAŁĄCZNIK...

Czytaj dalej...

2016.12.22

Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim.   Ogłoszenie o zamówieniu Nr  Ref. – 2016-165784 22-12-2016 2016-12-22 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBL. 24-12-2016 NR 2016 S249-457438 CZEŚĆ I  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia CZEŚĆ II  - FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI CZĘŚĆ III - Opis Przedmiotu...

Czytaj dalej...

2016.12.02.

Wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano-montażowych związanych z zadaniem pn.:   Modernizacja bazy autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach  projektu pn.:  Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim.   Ogłoszenie o...

Czytaj dalej...

2016.12.02

  Modernizacja bazy autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI  OPZ STWIORB OPZ KOSZTORYSY OPZ PROJEKT WZÓR UMOWY HARMONOGRAM ROBÓT LISTA PODWYKONAWCÓW OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 2016-12-02 Odpowiedzi-1 ZMIANA NR 1  - Projekt budowlany (stanowiący zał. Do pozwolenia na budowę znak: GB.6740.244.2016...

Czytaj dalej...

2016.11.30

Zaproszenie  do złożenia oferty na sukcesywną dostawę oleju napędowego do stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. 1. Zaproszenie 2. Wzór oferty - załącznik Nr 1 3. wykaz dostaw  załącznik Nr 2 4. projekt umowy - załącznik Nr 3 2016-11-30 Wynik postępowania 2017-01-03

Czytaj dalej...