2016.12.02.


Wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano-montażowych związanych z zadaniem pn.:   Modernizacja bazy autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach  projektu pn.:  Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ część I

SIWZ część II

SIWZ część III

Załącznik nr 1 do umowy – OPZ

Harmonogram – kompleksowy nadzór inwestorski

Protokół stanu robót

Szczegółowa dokumentacja techniczna postępowania na budowę bazy

2017.01.20

Pytanie – 1

2017-01-25

Pytania – 2

2017-01-26

Pytanie – 3 (sprostowanie odpowiedzi 2)

2017-01-30

Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy pzp

2017-01-31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-02-16