15.09.2020 r.

Sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.
w Tomaszowie Mazowieckim.

Pliki do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUB. TED 15-09-2020 NR. 179-431737-2020
CZĘŚĆ I SIWZ – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
CZĘŚĆ II SIWZ – FORMULARZ OFERTOWY
CZĘŚĆ II SIWZ – ZAŁ. NR 1 Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ
CZĘŚĆ II SIWZ – ZAŁ. NR 2 WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTÓW TRZECICH
CZĘŚĆ II SIWZ – ZAŁ. NR 3 OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ
CZĘŚĆ II SIWZ – ZAŁ. NR 4 WZÓR OŚW. WYKONAWCY O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO TYTYŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAW. ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓW.
CZĘŚĆ II SIWZ – ZAŁ. NR 5 WZÓR OŚW. WYKONAWCY O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO PRAWOMOCNEGO WYROKU PODAT., OPŁAT LUB SKŁADEK NA UBEZP.
CZĘŚĆ II SIWZ – ZAŁ. NR 6 WYKAZ DOSTAW
CZĘŚĆ II SIWZ – ZAŁ. NR 7 WZÓR UMOWY
WARUNKI UBEZPIECZENIA OC- załącznik Nr 2 do umowy
ID POSTĘPOWANIA
Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP
Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_da999208-0031-4870-b921-01f709f38934

15.09.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PRZEKAZANE DO DZIENNIKA (8-10-2020)-1
PYTANIE I ODPOWIEDŹ (1) 8-10-2020
PYTANIE I ODPOWIEDŹ (2) 8-10-2020
PYTANIE I ODPOWIEDŹ (3) 8-10-2020
PYTANIE I ODPOWIEDŹ (4) 8-10-2020
PYTANIE I ODPOWIEDŹ (5) 8-10-2020

08.10.2020 r.

PYTANIE I ODPOWIEDŹ (6) 15-10-2020

15.10.2020 r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA
ZESTAWIENIE OFERT ART. 86 UST. 5 – DOSTAWA PALIWA DLA MZK-1.DOC

20.10.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – ZAKUP PALIWA (3-11-2020)

03.11.2020 r.