14.05.2020 r.

Budowa ogólnodostępnej stacji paliw na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. – przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu

CZĘŚĆ I SIWZ – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

CZĘŚĆ II SIWZ – FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI

CZĘŚĆ IV SIWZ – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY – OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY -LISTA PODWYKONAWCÓW

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY – KLAUZULA INFORMACYJNA

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

KOSZTORYSY OFERTOWE, PRZEDMIARY ROBÓT

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT WYKONAWCZY

STWIORB

Uszczegółowienie specyfikacji technicznej

Wzór harmonogramu finansowo-rzeczowego

DECYZJA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

14.05.2020 r.

SPROSTOWANIE OMYŁKI W ZAKRESIE NR RACHUNKU DO WADIUM – 18-05-2020-1

PYTANIE I ODPOWIEDŹ (1)

PYTANIE I ODPOWIEDŹ (3)

18.05.2020 r.

PYTANIE I ODPOWIEDŹ (4)-1

INFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ-1

PYTANIE-I-ODPOWIEDŹ-zestaw 5

PYTANIE-I-ODPOWIEDŹ-zestaw 2

plik CSV -pytanie nr 6-zestaw2

20.05.2020 r.

INFORMACJA-O-DODATKOWYM TERMINIE WIZJI-LOKALNEJ

PYTANIE-I-ODPOWIEDŹ-zestaw-8

PYTANIE I ODPOWIEDŹ (7)

PYTANIE I ODPOWIEDŹ (9)

21.05.2020 r.

INFORMACJA O USTALENIACH Z WIZJI LOKALNEJ (22-05-2020)-1v

PYTANIE I ODPOWIEDŹ (11)

PYTANIE-I-ODPOWIEDŹ (10)

22.05.2020 r.

INFORMACJA-O-USTALENIACH-Z-WIZJI-LOKALNEJ-25-05-2020

PYTANIE-I-ODPOWIEDŹ (6)

załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 5 (6)

PYTANIE-I-ODPOWIEDŹ (12)

25.05.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

01.06.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – BUDOWA STACJI PALIW MZK TOMASZÓW

02.06.2020 r.