09.09.2020 r. – 2

Zapytanie ofertowe Nr 9/2020
z dnia 09.09.2020 r.

Jednorazowa dostawa gazu LPG w ilości 8 500 litrów
dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe …._2020
Załącznik Nr 1 formularz oferty
umowa-gaz

09.09.2020 r.

2020-09-14 wydłużenie terminu składania dot zapytania nr 9 2020

14.09.2020 r.

2020-09-15 odpowiedzi na pytania do zapytania na jednorazową dostawę gazu

Zmodyfikowane zapytanie -ofertowenr 9 2020

zmodyfkowany Załącznik-Nr-1-formularz-oferty

15.09.2020 r.

Zmodyfikowany zał nr 2 umowa-gaz.doc

16.09.2020 r.

Informacja o wyborze oferty LPG

23.09.2020 r.