2018-10-01
Od 2 października (wtorek) br. autobusy MZK linii Nr 8, 9, 38 i 40 powracają na stałe trasy kursowania z przejazdem ulicą Modrzewskiego.
Trwa remont ulicy Modrzewskiego na odcinku od mostu na Pilicy do skrzyżowania z Robotniczą, zakres prowadzonych prac umożliwia jednak kursowanie autobusów. Od wtorku - 2 października - linie Nr 8, 9, 38 i 40 powrócą na stałe trasy kursowania. Obowiązywać będą rozkłady przystankowe.
2018-09-28
Ulica Modrzewskiego – kontynuacja prac remontowych – objazdy dla autobusów linii Nr 8, 9, 38 i 40
Trwa remont ulicy Modrzewskiego na odcinku od mostu na Pilicy do skrzyżowania z Robotniczą – pozostają trasy objazdowe dla linii Nr 8, 9, 38 i 40, nowy rozkład dla linii 8 i 9 także dla soboty i niedzieli.
2018-09-22
Europejski Dzień bez Samochodu
W sobotę, 22 września, obchodzony jest Europejski Dzień bez Samochodu

Na skróty:

Rozkład Jazdy MZK Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o.

Cennik biletów

CallPay logo

kup bilet zbiletem.pl

Zmiana uchwały taryfowej w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim

 

Od 6 grudnia 2016 r. obowiązuje zmiana do obowiązującej Uchwały Nr XXVI/257/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim. Zmiana w uchwale podyktowana jest wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 2016 r. (I GSK 2232/14) wskazującym, iż upoważnienie dla rady miejskiej obejmuje wyłącznie wydawanie przepisów określających sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych, a nie ich wysokość. Wobec powyższego w dniu 31 października została podjęta Uchwała Nr XXXV/323/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego o zmianie powyżej opisanej uchwały w zakresie wysokości opłat dodatkowych. Zgodnie  z nową uchwałą wysokość opłat dodatkowych wynosi w przypadku:

 

- brak biletu lub posiadanie biletu nieważnego za przejazd osoby – 120,00 zł,

- brak dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – 100,80 zł,

- brak wypisania biletu okresowego imiennego – 50,40 zł,

- spowodowanie zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny – 199,20 zł.

 

Przypominamy, zgodnie z obwiązując uchwała taryfową w przypadku nałożenia opłaty dodatkowej  jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za podróż o wartości równej cenie biletu jednorazowego.

 Minimalne zmiany wysokości opłat dodatkowych w stosunku do obowiązujących wynikają z zastosowanych przeliczeń.

   

Tekst ujednolicony zmienionego § 10 uchwały taryfowej w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim:

 „§ 10. 1. W razie stwierdzenia przez kontrolera, o którym mowa w § 8, zaistnienia co najmniej jednego z następujących zdarzeń:

1) brak biletu lub posiadanie biletu nieważnego za przejazd osoby;

2) brak dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu;

3) brak wypisania biletu okresowego imiennego;

4) spowodowanie zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny

 pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej, w wysokości określonej w   ust. 3, oraz w sytuacji określonej w pkt 1 i 2 opłaty za podróż o wartości równej cenie biletu jednoprzejazdowego, o którym mowa w pkt I.1 załącznika Nr 2 do uchwały.

 

  2. Opłata dodatkowa, o której mowa w ust. 1, podlega zapłacie w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia.

   3. Z zastrzeżeniem ust. 4, wysokość opłaty dodatkowej wynosi:

 1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 – 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego;

2) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 – 42-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego;

3) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 – 21-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego;

4) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 – 83-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.

4. Opłatę dodatkową, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 obniża się o 50% w przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia.”

 

Uchwała Nr XXVI/257/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 31 października 2016 r.

Copyright © 2018 MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.mzktomaszow.pl/rozklad-jazdy/komunikaty/zmiana-uchwaly-taryfowej-w-sprawie-ustalenia-cen-i-oplat-za-uslugi-przewozowe-w-publicznym-transporcie-zbiorowym-w-tomaszowie-mazowieckim/