2018-07-12
Korekta rozkładu wakacyjnego
Od dnia 18 lipca br. zmiany w rozkładzie jazdy dla linii Nr 1, 4, 6, 7 i 9.
2018-06-26
Kursowanie autobusów MZK podczas wakacji szkolnych.
Od dnia 2 lipca 2018 r. (poniedziałek) w związku ze zmniejszonymi potrzebami przewozowymi w okresie wakacji szkolnych
2018-06-21
Komunikacja miejska w Dni Tomaszowa Mazowieckiego 2018
zmiany nie dotyczą autobusów MZK za wyjątkiem ograniczeń na czas sobotniej Parady

Na skróty:

Rozkład Jazdy MZK Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o.

Cennik biletów

CallPay logo

kup bilet zbiletem.pl

Zmiana przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki

Od 1 czerwca 2016 r. obowiązują zmienione przepisy porządkowe wprowadzona Uchwałą nr XXVI/256/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki. Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 2016 poz. 1887)

 Tekst Uchwały nr XXVI/256/2016 RM Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2015 r.

Nowa uchwała ujednolica przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego oraz zasady przeprowadzania kontroli biletów. Dotychczas obowiązująca uchwała Nr 148/95 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 listopada 1995 r. zawiera, w zakresie przepisów porządkowych zapisy przedawnione i wymagała aktualizacji.

W nowych „Przepisach porządkowych komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” dodano lub zmodyfikowano zapisy dotyczące m.in.:

  1. przewozu bagażu – przewóz bagażu podręcznego, zwierząt, wózków dziecięcych i inwalidzkich nie będzie podlegał opłacie, dopuszczono nieodpłatny przewóz rowerów, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w pojeździe, aby nie utrudniały przejścia  i nie narażały na zanieczyszczenie innych pasażerów oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu,      
  2. e-papierosów oraz środków odurzających - nowa przepisy zabraniają korzystanie z tzw. e-papierosów oraz środków odurzających podczas przebywania i jazdy w autobusach MZK,
  3. osób zagrażające bezpieczeństwu, porządkowi lub narażające pasażerów na dyskomfort podróży z powodu braku zachowania elementarnej higieny osobistej - mogą być wezwane przez kierowcę, kontrolera do zachowania spokoju lub opuszczenia pojazdu,
  4. odpowiedzialności za szkody – za szkody odpowiada przewoźnik niedotrzymujący warunków umowy przewozu ale też pasażer za szkody w autobusie o ile powstały one na skutek jego winy,
  5. warunków kontroli biletów– doprecyzowano zapisy.

 

    Zgodnie z uchwałą rady miejskiej od 1 czerwca 2016 roku pasażer komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim ma prawo przewieźć nią rower bez pytania o zgodę kierowcy. Gdy istnieją powody, dla których jest to niemożliwe, kierujący pojazdem powinien to wytłumaczyć rowerzyście. Do przyczyn odmówienia przewozu roweru zalicza się tłok, obecność osoby na wózku bądź wózka dziecięcego. Właściciel przewożący jednoślad będzie  musiał sprawować nad nim stały nadzór i czuwać, aby nie zagrażał on bezpieczeństwu współpasażerów i porządkowi w autobusie.

Jeśli w autobusie brakuje miejsca pierwszeństwo do bezpiecznego przejazdu zawsze mają pasażerowie bez rowerów. Pamiętajmy przewóz roweru w autobusie to przywilej wymagający wzajemnej życzliwości, kultury.   

W pojazdach wydzielone są miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla wózków dziecięcych. Osoby te mają pierwszeństwo, więc jeżeli chcą wejść do pojazdu, to pasażer przewożący rower powinien ustąpić im miejsca. 

Przypomina się, iż przewożone przez osoby niepełnosprawne tzw. psy asystujące nie wymagają smyczy i kagańca – wynika to ze stosownej ustawy. Psy muszą mieć założoną uprząż, a ich właściciele posiadać świadectwo szczepienia czworonoga oraz certyfikat potwierdzający status zwierzęcia (art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z późn. zm. ).

Dobrze jest znać swoje prawa i obowiązki. Jeden z pierwszych punktów przepisów porządkowych zobowiązuje:  „Pasażer zajmujący miejsce stojące w celu zapewnienia bezpieczeństwa podróży powinien trzymać się uchwytów lub poręczy.”   Podczas jazdy kierowcy autobusów wielokrotnie zmuszeni są do gwałtownego, awaryjnego hamowania spowodowanego nagłym zajechaniem drogi przez inne pojazdy. Wskutek hamowania osoby nie trzymające się poręczy przewracają się i doznają urazów.  Upraszamy „Trzymaj się, a dojedziesz bezpiecznie”.  

Zapraszamy korzystających z usług Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim do szczegółowego zapoznania się z nowymi przepisami porządkowymi.

2016-05-31

Copyright © 2018 MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.mzktomaszow.pl/rozklad-jazdy/komunikaty/zmiana-przepisow-porzadkowych-dotyczacych-przewozu-osob-i-bagazu-pojazdami-komunikacji-miejskiej/