2018-07-12
Korekta rozkładu wakacyjnego
Od dnia 18 lipca br. zmiany w rozkładzie jazdy dla linii Nr 1, 4, 6, 7 i 9.
2018-06-26
Kursowanie autobusów MZK podczas wakacji szkolnych.
Od dnia 2 lipca 2018 r. (poniedziałek) w związku ze zmniejszonymi potrzebami przewozowymi w okresie wakacji szkolnych
2018-06-21
Komunikacja miejska w Dni Tomaszowa Mazowieckiego 2018
zmiany nie dotyczą autobusów MZK za wyjątkiem ograniczeń na czas sobotniej Parady

Na skróty:

Rozkład Jazdy MZK Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o.

Cennik biletów

CallPay logo

kup bilet zbiletem.pl

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SP. Z O.O.

 

W związku z opublikowanymi w Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym (wydanie nr 31 (1357) z dnia 5 sierpnia 2016 r.) artykułami „Wnioski o dotacje najlepsze” oraz „Przytrzaśnięci (hybrydowymi) drzwiami", których autorami są redaktorzy Ryszard Pożyczka i Jacek Mrozowicz, Zarząd MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. informuje, że nieprawdziwą jest podana w wyżej wymienionych artykułach informacja, że dla realizacji planowanych przez miasto i MZK inwestycji (zakup 25 autobusów hybrydowych, budowa systemu ITS i budowa nowej zajezdni) koniecznym będzie pożyczenie 32 milionów złotych. Nie jest również prawdą przekazana w przez TiT informacja, że „autobusy na naszych ulicach mogą pojawić się jeszcze w tym roku”. Miasto nie wyda również w tym roku na zadanie 30 mln zł, a 30 tys. zł.

Odnosząc się do powyższego, informujemy, że faktyczna kwota planowanych pożyczek to blisko 19 mln 600 tys. złotych, a więc o ponad 12 mln mniej niż wartość wskazana przez autorów wyżej wymienionych artykułów. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w przypadku tego rodzaju przedsięwzięć, korzystanie z pomocy finansowej Unii Europejskiej uzupełniane jest zawsze wkładem własnym, przy czym w zdecydowanej większości realizowanych inwestycji, jest on finansowany poprzez różne formy kredytowania. Informujemy również, że środki na spłatę planowanych zobowiązań będą w zdecydowanej większości pochodzić z oszczędności wynikających z wymiany starego i wysłużonego taboru na nowy.

Odpowiadając na informację o terminie pojawienia się na ulicach Tomaszowa nowych aut, informujemy, że z uwagi na obowiązujące miasto i Spółkę przepisy prawa unijnego i krajowego dotyczące transparentności postępowań i zapewnienia warunków konkurencyjności, a także z uwagi na fakt, że sam proces produkcji autobusów trwa od 5 do 8 miesięcy (o czasie produkcji redaktor naczelny Jacek Mrozowicz został wcześniej poinformowany przez rzecznika miasta), nie jest możliwym, aby nowy tabor trafił do MZK w obecnym roku. Kwestie te opisuje szczegółowo harmonogram realizacji złożonych projektów.

Zarząd MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. wyraża swoje zdziwienie faktem, że autorzy wymienionych artykułów, nie próbowali pozyskać informacji dotyczących wkładu własnego u źródła, a ograniczyli się jedynie do przesłania rzecznikowi prasowemu miasta trzech pytań (o wysokość dofinansowania, o które staraliśmy się my oraz miasto, a także o termin realizacji zadań) oraz opierali się na błędnej interpretacji listy rankingowej projektów, które otrzymały dofinansowanie i informacjach od osób, które nie były w jakikolwiek sposób zaangażowane w prace nad wnioskami.

Z całą mocą pragniemy podkreślić, że wymiana naszego taboru, którego średni wiek to 19 lat, a którego poszczególne jednostki mają przebiegi przekraczające milion kilometrów, jest niezbędnym warunkiem dalszego istnienia w naszym mieście komunikacji miejskiej.


Prezes Zarządu
Rafał Bałazy

2016-08-05

Copyright © 2018 MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.mzktomaszow.pl/rozklad-jazdy/komunikaty/oswiadczenie-zarzadu/