2018-10-01
Od 2 października (wtorek) br. autobusy MZK linii Nr 8, 9, 38 i 40 powracają na stałe trasy kursowania z przejazdem ulicą Modrzewskiego.
Trwa remont ulicy Modrzewskiego na odcinku od mostu na Pilicy do skrzyżowania z Robotniczą, zakres prowadzonych prac umożliwia jednak kursowanie autobusów. Od wtorku - 2 października - linie Nr 8, 9, 38 i 40 powrócą na stałe trasy kursowania. Obowiązywać będą rozkłady przystankowe.
2018-09-28
Ulica Modrzewskiego – kontynuacja prac remontowych – objazdy dla autobusów linii Nr 8, 9, 38 i 40
Trwa remont ulicy Modrzewskiego na odcinku od mostu na Pilicy do skrzyżowania z Robotniczą – pozostają trasy objazdowe dla linii Nr 8, 9, 38 i 40, nowy rozkład dla linii 8 i 9 także dla soboty i niedzieli.
2018-09-22
Europejski Dzień bez Samochodu
W sobotę, 22 września, obchodzony jest Europejski Dzień bez Samochodu

Na skróty:

Rozkład Jazdy MZK Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o.

Cennik biletów

CallPay logo

kup bilet zbiletem.pl

NOWE ULGI I PRZEJAZDY BEZPŁATNE –  od 1 stycznia 2018 r.

 

Od 1 stycznia 2018 roku mieszkańcy miasta Tomaszowa Mazowieckiego i wszystkich miejscowości Gminy Tomaszów Mazowiecki będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej w granicach miasta i miejscowości Gminy Tomaszów Mazowiecki obsługiwanych przez MZK.

 

Darmowy przejazd zgodnie z Uchwałą  NR LI/455/2017 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 września 2017 r. odbywa się za okazaniem:

 

- Tomaszowskiej Karty Mieszkańca.

  Kartę może otrzymać każdy mieszkaniec miasta Tomaszowa Mazowieckiego, który rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Mazowieckim i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem jego zamieszkania jest miasto Tomaszów Mazowiecki, bez względu na to czy osiąga dochód, a także niepełnoletni członkowie jego rodziny w wieku powyżej 7 roku życia. Dzieci w wieku do lat 7 korzystają ze zwolnień i ulg na podstawie Karty wydanej rodzicom lub opiekunom prawnym. Karta wydawana jest na wniosek osoby zainteresowanej, który składa się w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim lub elektronicznie przez stronę internetową:  www.kartatomaszowianina.pl 

 

- Tomaszowskiej Karty Komunikacyjnej

 Karta wydawana jest na wniosek osoby zainteresowanej w siedzibie gminy, w siedzibie MZK a do 31 grudnia 2017 także w filiach bibliotek i świetlicach wiejskich na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki.

 

W związku z wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów zmieniają się zasady dystrybucji biletów jednorazowych, które w formie papierowej dostępne będą w tylko w kioskach RUCH, u kierowcy autobusu i w siedzibie MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. przy ulicy Warszawskiej 109/111.

Zakupu biletów do korzystania z komunikacji miejskiej można także dokonać w dowolnym miejscu i czasie korzystając ze swojego telefonu komórkowego:

- dla biletów jednorazowych system -  CallPay (www.CallPay.pl),

- dla biletów okresowych system -  zbiletem (www.zbiletem.pl).

Przypominamy, iż przewóz osób nie posiadających uprawnień do bezpłatnych przejazdów MZK może się odbywać wyłącznie na podstawie ważnych biletów emitowanych przez MZK w Tomaszowie Mazowieckim w formie papierowej lub elektronicznej.

Nowa uchwała taryfowa przewiduje też m.in. bezpłatne przejazdy dla dzieci do7 roku życia (dotychczas - do 4 lat).

Wykaz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów POBIERZ.

Cennik biletów POBIERZ

Nowe ceny biletów jednorazowych są stałe, niezależne od miejsca zakupu i wynoszą: -- bilet jednorazowy za przejazd w strefie miejskiej (strefa M) – 3,00 zł, (ulgowy 1,50 zł),

- bilety strefowe:

- jednorazowy za przejazd dwóch stref opłat – 4,00 zł, (ulgowy 2,00 zł),

- jednorazowy za przejazd trzech stref opłat – 4,50 zł, (ulgowy – 2,00 zł).

Jednocześnie informujemy wszystkich pasażerów, że do dnia 15 lutego 2018 r. zostaną wprowadzone do sprzedaży bilety uzupełniające w cenie 10 gr, i 60 gr do biletów jednorazowych o starych nominałach.

Zmiany w opłatach dodatkowych dla pasażerów podróżujących bez ważnego biletu: opłata za przejazd bez ważnego biletu - 150 zł, opłata może być zmniejszona do 75 zł w przypadku uiszczenia jej w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia.

Opłata manipulacyjna za brak ważnego biletu okresowego podczas jazdy lub dokumentu uprawniającego do ulgi - 12 zł.

 

Pełny tekst Uchwały NR LI/455/2017 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim POBIERZ

 

Informujemy również o wprowadzeniu od 15 styczna 2018 roku nowego rozkładu jazdy, rozkład jest dostępny na stronach internetowych www.mzktomaszow.pl i www.tomaszow-maz.pl.

2017-12-29

Copyright © 2018 MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.mzktomaszow.pl/rozklad-jazdy/komunikaty/nowe-ulgi-i-przejazdy-bezplatne-od-1-stycznia-2018-r/