2018-10-01
Od 2 października (wtorek) br. autobusy MZK linii Nr 8, 9, 38 i 40 powracają na stałe trasy kursowania z przejazdem ulicą Modrzewskiego.
Trwa remont ulicy Modrzewskiego na odcinku od mostu na Pilicy do skrzyżowania z Robotniczą, zakres prowadzonych prac umożliwia jednak kursowanie autobusów. Od wtorku - 2 października - linie Nr 8, 9, 38 i 40 powrócą na stałe trasy kursowania. Obowiązywać będą rozkłady przystankowe.
2018-09-28
Ulica Modrzewskiego – kontynuacja prac remontowych – objazdy dla autobusów linii Nr 8, 9, 38 i 40
Trwa remont ulicy Modrzewskiego na odcinku od mostu na Pilicy do skrzyżowania z Robotniczą – pozostają trasy objazdowe dla linii Nr 8, 9, 38 i 40, nowy rozkład dla linii 8 i 9 także dla soboty i niedzieli.
2018-09-22
Europejski Dzień bez Samochodu
W sobotę, 22 września, obchodzony jest Europejski Dzień bez Samochodu

Na skróty:

Rozkład Jazdy MZK Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o.

Cennik biletów

CallPay logo

kup bilet zbiletem.pl

Darmowe przejazdy w niedziele i święta dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego

 

Od 1 czerwca 2016 r. zacznie obowiązywać nowa uchwała taryfowa dla komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim wprowadzająca darmowe przejazdy w niedziele i święta dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w granicach administracyjnych miasta.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/257/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2016 r.
od 1 czerwca 2016 r. wchodzi w życie nowa taryfa biletowa za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim. Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 2016 poz. 1888). Uchwała ustala ceny za usługi przewozowe, reguluje uprawnienia do przejazdów ulgowych i darmowych oraz przepisy taryfowe w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Tomaszów Mazowiecki oraz ościennych gmin, z którymi Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki podpisała porozumienia międzygminne w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

Nowa uchwała to pierwszy krok na drodze do wprowadzenia darmowej komunikacji miejskiej i zgodna jest z jednymi z najważniejszych działań Prezydenta Miasta nad wprowadzaniem różnego rodzaju zachęt, priorytetów i ograniczeń, aby jak największa liczba podróżujących decydowała się na korzystanie z miejskiego transportu zbiorowego.

 Najważniejszą zmianą w obecnej taryfie przewozowej jest wprowadzenie dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego bezpłatnych przejazdów w niedziele i święta w granicach administracyjnych miasta.

Cennik dotychczasowych biletów nie ulega zmianie za wyjątkiem cen karnetów 6-cio przejazdowych które ulegają obniżeniu (nowy karnet 6-cio  przejazdowy nabędziemy za cenę 5-ciu biletów jednorazowych) i obniżenie ceny biletu nocnego. Jednocześnie wprowadza się w ofercie biletów jednorazowych nowe bilety wieloprzejazdowe czyli karnety 10-cio przejazdowe za cenę 8-iu biletów jednorazowych. Obniżenie cen karnetów ma na celu przede wszystkim ich promowanie, a tym samym zachęcanie do korzystania z komunikacji miejskiej. MZK podjęło działania nad szerszą dystrybucją karnetów, winny być dostępne w większości tradycyjnych punktów sprzedaży biletów jednorazowych.  Z przejazdów na podstawie karnetu, które obowiązują w granicach administracyjnych miasta może korzystać jednocześnie do 6 osób (w przypadku karnetu 6-przejazdowego) oraz do 10 osób (w przypadku karnetu 10-przejazdowego). O ważności przejazdu decyduje zgodność numeru skasowanych odcinków z numerem karnetu zasadniczego.

Nowe karnety 10-przejazdowe: ulgowe i normalne

ZMIANY w taryfie biletowej:

Zrezygnowano z biletów okresowych imiennych na jedną linię w granicach miasta i z biletów na 7 dni z racji ich małej popularności wśród pasażerów oraz opisane już zmiany w zakresie karnetów i biletów nocnych.

Cennik biletów   ZMIANY w uprawnieniach do ulgowych i darmowych przejazdów

Uchwała nie wymienia osób uprawnionych do ulg i darmowych przejazdów na podstawie zwolnień ustawowych, pełna lista uprawnień do darmowych przejazdów i do ulg w przejazdach.  Osoby zainteresowane uprawnieniami do ulg i zwolnień prosi się o dokładne zapoznanie się z zakresem uprawnień i dokumentów do nich uprawniających.   

Najważniejsza zmiana w zakresie uprawnień to już omówione wprowadzenie dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego bezpłatnych przejazdów w niedziele i święta w granicach miasta. Kto będzie mógł korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej? Posiadacze Tomaszowskiej Karty Mieszkańca (projekt uchwały , która wkrótce zostanie wprowadzona. Do tego czasu, przy kontroli biletów, będzie należało pokazać dokument ze zdjęciem potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie naszego miasta. Wykaz dokumentów jest otwarty, może to być m.in. dowód osobisty (wg wzoru z wpisanym adresem) lub nowy dowód i decyzja podatkowa przykładowo pierwsza strona rozliczenia PIT pasażera, w przypadku dziecka m.in. legitymacja szkolna i pierwsza strona PIT rodzica, bilet szkolny dla uczniów szkół podstawowych wraz z legitymacją szkolną z miejscem zamieszkania ucznia w Tomaszowie Maz.

Inne zmiany to m.in. rozszerzona została lista osób korzystających z bezpłatnej komunikacji miejskiej o honorowych krwiodawców, a także właścicieli samochodów osobowych w dniu 22 września podczas corocznych obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Do bezpłatnych przejazdów zostali również uprawnieni Honorowi Obywatele Tomaszowa Mazowieckiego oraz przedstawiciele organizatora publicznego transportu zbiorowego podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Poszerzona została również lista osób korzystających z przejazdów ulgowych o:

- osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobierające rentę socjalną bądź zasiłek stały,

- posiadaczy Tomaszowskiej Karty Dużej Rodziny 3+.

Ponadto nadano uprawnienie Prezydentowi Miasta do zwalniania z opłat za usługi przewozowe lub przyznania uprawnień do ulgowego przejazdu w ramach inicjatyw kulturalnych, charytatywnych, sportowych lub innych inicjatyw społecznych.

Opłata dodatkowa

W tym miejscu dodatkowa ważna informacja -  nowa uchwała taryfowa nie posiada zapisów dot. opłaty za bagaż, tym samym likwiduje opłaty za przewóz bagażu w autobusach tomaszowskiej komunikacji miejskiej. W uchwale nie ma już także opłaty dodatkowej za brak biletu za przewóz bagażu. Szerzej na temat przewozu bagażu przy omówieniu nowej uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego dotyczącej przepisów porządkowych obowiązującej też od 1 czerwca.      

 

Copyright © 2018 MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.mzktomaszow.pl/rozklad-jazdy/komunikaty/darmowe-przejazdy-w-niedziele-i-swieta-dla-mieszkancow-tomaszowa-mazowieckiego/