2018-07-12
Korekta rozkładu wakacyjnego
Od dnia 18 lipca br. zmiany w rozkładzie jazdy dla linii Nr 1, 4, 6, 7 i 9.
2018-06-26
Kursowanie autobusów MZK podczas wakacji szkolnych.
Od dnia 2 lipca 2018 r. (poniedziałek) w związku ze zmniejszonymi potrzebami przewozowymi w okresie wakacji szkolnych
2018-06-21
Komunikacja miejska w Dni Tomaszowa Mazowieckiego 2018
zmiany nie dotyczą autobusów MZK za wyjątkiem ograniczeń na czas sobotniej Parady

Na skróty:

Rozkład Jazdy MZK Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o.

Cennik biletów

CallPay logo

kup bilet zbiletem.pl

Od 13 czerwca korekta rozkładu linii Nr 14 – ograniczenie opóźnień

W związku z prowadzonymi pracami drogowymi na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, powstają duże opóźnienia autobusów komunikacji miejskiej. Do nowych miejsc opóźnień doszedł przejazd przez plac Kościuszki w relacji Piłsudskiego – św. Antoniego, a w szczególności przejazd w relacji Jerozolimska - św. Antoniego. Ze względu na ilość kursów odbywających się przez pl. Kościuszki największe opóźnienia powstają na linii Nr 14. Celem poprawy punktualności wprowadza się zmiany dla linii Nr 14 oraz drobne korekty dla linii Nr 13.

Od poniedziałku 13 czerwca br. Dla kursów w relacji Brzustówka – Zawadzka odjazd z Brzustówki w dzień powszedni godz.: 9:09, 10:05, 11-08, 12:08 i 14:42 oraz w soboty z godz.: 9:15, 10:05, 11:35, 14:35 i 15:35 skraca się trasę przejazdu. Przejazd autobusu dla ww. kursów odbywałby się ulicami św. Antoniego do Warszawskiej, z pominięciem przystanków przy ulicach: Graniczna, Jana Pawła II i Jerozolimska. Kursy z Brzustówki w dzień powszedni z godz.: 9:35, 13:05, 16:10 i sobotni kurs z godz.: 12:05 będą wykonywane ul. Graniczna, Jana Pawła II do Jerozolimskiej z pominięciem przejazdu ul. Podleśną.

Ponadto kurs z godz.: od 13: 50 od Ludwikowa odbywał się będzie od Brzustówki, kurs z Zawadzkiej godz.: 13:21 skrócony do Brzustówki. Kursy ze skróconą trasą (nie wykonywane ulicami: Jana Pawła II, Graniczną i Jerozolimską) oznaczone będą dodatkową żółtą tablicą z przodu pojazdu „Kurs bez przejazdu Graniczną i Jana Pawła II”

Dla kursów linii Nr 14 ze stałą trasą przedłuża się czas przejazdu autobusu pomiędzy przystankami.

Od 12 czerwca obowiązuje nowy rozkład PKP przedstawiamy uzgodnione zmiany w rozkładzie linii Nr 13 dostosowujące istniejące kursy do zmian w rozkładzie jazdy PKP z datą obowiązywania od poniedziałku 13 czerwca br. Zmiany w dzień powszedni: - kursy z dworca z godz.: 7:55 na 8:00,  z 9:15 na 9:17 i kurs ze Smugowej z godz.: 8:20 na 8:25 oraz zmiany w niedziele  – kurs z dworca z godz.: 15:55 na 15:56 i kurs z Suchej z godz.: 17:04 na 17:00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

2016-06-10

Copyright © 2018 MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.mzktomaszow.pl/rozklad-jazdy/aktualnosci/od-13-czerwca-korekta-rozkladu-linii-nr-14-ograniczenie-opoznien/