Sprzedaż biletów

Pasażerowie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. mogą nabywać bilety okresowe, jednorazowe w kasie biletowej w Spółki ul. Warszawska 109/111 czynna:

  1. w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00 – 17:00, (tel. 44 723 75 71 wew. 34)

Bilety jednorazowe do nabycia również w kioskach Ruch na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz  punktach usługowo-handlowych (kioski, sklepy).

Bilety MZK Tomaszów Mazowiecki  dopuszczone do użytku w środkach transportu miejskiego Tomaszowa Mazowieckiego posiadają logo Spółki oraz brak śladów fałszerstwa.

Pasażer może nabyć bilet u kierowcy autobusu za odliczoną gotówką, wchodząc przednimi drzwiami i wyrażając zamiar nabycia biletu przed ruszeniem pojazdu z przystanku.

Od 8 lutego 2016 r. „Imienne bilety okresowe MZK w Tomaszowie Mazowieckim” dostępne są w sprzedaży internetowej

szczegóły: