Od 21 czerwca zmiany w rozkładzie jazdy MZK

Miejski Zakład Komunikacyjny informuje, iż od 21 do 28 czerwca br. obowiązywać będzie rozkład na dzień powszedni – bez kursów szkolnych.

Od piątku 21 czerwca w związku z rozpoczęciem wakacji szkolnych nie kursują linie Nr 31, 32 i S1 oraz nie będą odbywane kursy na liniach Nr:  2, 3, 33, 34, 37, 39, 40 i 45 – które mają dodatkowe oznakowanie na rozkładach: „s”. Odbywać się będą natomiast kursy oznakowane „w” – jako odbywające się w dni wolne od nauki szkolnej. Ponadto dla linii nr 1 zawiesza się kursowanie na trasie dworzec – Zawadzka  – dworzec, dla linii Nr 6 mniej kursów odbywać się będzie do Areny Lodowej.

Opis zmian dla linii w dniu powszednim:
Nr 1 –  dotychczasowe kursy do Zawadzkiej będą kończyć się  na dworcu, a kursy z Zawadzkiej rozpoczynały się będę od dworca, b/z rozkładu dla pozostałych obsługiwanych przystanków, obsługa dotychczasowej trasy pozostanie na kursach:

– z Zawadzkiej godz.: 8:28, 8:58, 9:58, 

-z  Dąbrowy godz.: 7:23     i z Dąbrowskiej godz.: 8:02.
Nr 2 – nie obsługiwane będą miejscowości Młoszów, Golesze, Swolszewice Duże – kursy skrócone do Swolszewic Małych(Borki),
Nr 3 – nie obsługiwana ulica Słowackiego,
Nr 6  – ograniczone przejazdy w relacji pętla PCK – pętla przy Arenie Lodowej, odbywać się będą kursy do Areny Lodowej godz. z PCK godz.: 8:23,  14:23, 15:10, 18:03, z Areny Lodowej godz.: 9:23, 15:23, 16:08, 19:10 i 20:10,
Nr 33 – nie obsługiwana ulica Słowackiego oraz wycofane kursy oznaczone „S”:
–  z pl. Kościuszki o godz. 12:48,
–  z Chorzęcina OSP o godz. 7:15, 14:35,
Nr 34 – nie obsługiwana trasa z przebiegiem ulicami: Szeroka, E. Orzeszkowej, Zawadzka i Dzieci Polskich,
Nr 37 – wycofane kursy oznaczone „S”:
–  z Ciebłowic II o godz. 7:13,
–  z pl. Kościuszki o godz. .  6:43
Nr 39 – wycofane kursy oznaczone „S”:
– z pl. Kościuszki o godz.  6:43
– z Chorzęcina OSP o godz. 7:28, 15:54
Nr 40 – wycofane kursy oznaczone „S” (w tym kusy wykonywane na trasie pl. Kościuszki – dworzec),
–  z Twardej 2 o godz. 7:17, z Karolinowa o godz. 14:35
–  z dworca o godz. 6:40, 7:47, 13:30
Nr 45 – nie obsługiwane przystanki Wiaderno Szkoła, Wiaderno 52 i Wiaderno 86
oraz wycofane kursy oznaczone „S”,  
–  z pl. Kościuszki o godz. 7:07, 13:29, 15:19
–  z Wiaderna o godz. 8:13 oraz kurs z Wiaderna szkoły o godz. 14:40
Linie Nr S1, 31 (do Wiaderna) i Nr 32 (do Chorzęcina) nie kursują.

20 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obowiązuje rozkład na niedziele i święta.

Od 1 lipca br. obowiązywał będzie rozkład wakacyjny, o którym wkrótce spółka poinformuje w osobnym komunikacie.

2019-06-18

Komunikaty

Od 1 października (wtorek) modyfikacja rozkładu jazdy MZK w poniższym zakresie uwzględniająca część wniosków zgłoszonych od pasażerów:

Dla dnia powszedniego korekty rozkładu: linia 1 - z Dąbrowy godz.:          7:23 na 7:15,   z 14:28 na 14:35,              z 15:28 na 15:33, z 16:40 przyspieszony...

Czytaj dalej...

Ulica Legionów przejezdna.

W związku z pełnym otwarciem dla ruchu przejazdu przez ulicę Legionów, autobusy linii nr 5, 7, 45 powracają na swoje stałe trasy.

Czytaj dalej...

Remont przejazdu kolejowego w ciągu drogi – TOMASZÓW – WĄWAŁ (ULICA WĄWALSKA)

W poniedziałek dnia 23.09.2019 r. o godz. 8.30 nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Wąwalskiej. Planowany koniec robót to godz. 20.00 w dniu 24.09.2019...

Czytaj dalej...