Korekty w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej – 2 maja autobusy kursują jak w ferie

Informujemy, że od 2 maja 2019 r. wprowadzone zostaną korekty w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej obowiązującym od 1 kwietnia br. Zakres korekt dotyczy linii komunikacyjnych dla dnia powszedniego.

W dniu 2 maja autobusy kursują jak w ferie – oznaczone na rozkładach jako dni powszednie wolne od nauki szkolnej. W dni powszednie wolne od nauki szkolnej nie kursują linie nr 31 i 32, a na liniach Nr 2, 33, 34, 37, 39, 40 i 45 część kursów oznaczonych w rozkładzie jako szkolne nie odbywają się.

W dniu 3 maja w związku z uroczystościami patriotycznymi w godz. 10:00 -10:20 mogą wystąpić czasowe utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na czas uroczystości przy pomniku Tadeusza Kościuszki.

Poniżej wykaz zmian na poszczególnych liniach obowiązujących od 2 maja br.:

Linia 1:

 • z dworca: przyspiesza się kursy z godz.: 5:37 na 5:30,
 • z Zawadzkiej: z godz.: 7:22 na godz.: 7:17, z godz.: 16:03 odbywać się będzie od dworca godz.: 16:10,
 • z Dąbrowy godz.: z 15:22 na 15:28 (skrócony do dworca, jest do Zawadzkiej).
 • dodatkowe kursy: z dworca godz.: 15:47, z Dąbrowy godz.: 16:58,
 • dodatkowy kurs o godz.: 13:47 z pl. Kościuszki do dworca (przez Popiełuszki),

Linia 2:

 • z dworca godz.: 8:00 na 7:55, kurs ze Swolszewic z godz.: 8:30 na 8:25.
 • dodatkowe kursy: z dworca godz.:13:33 (do pl. Kościuszki) i 19:18, z Swolszewic godz.: 19:45,

Linia 3

 • z pl. Kościuszki: przyspiesza się odjazdy dla kursów: z godz.: 7:26 na 7:21, z godz.: 7:47 na 7:44, dotychczasowy kurs z pętli przy Niebieskich Źródłach z godz.: 7:50 – odbywać się będzie z pętli przy Jana o godz.: 7:38,
 • z Mostowej z godz.: 21:12 na 20:55,
 • z Jana z godz.: 7:03 na 6:55 (kurs przedłużony do Bema), z godz.: 21:35 na 21:18,
 • dodatkowe kursy: z pl. Kościuszki godz.: 5:20 i 20:05 do Mostowej, z Mostowej do pl. Kościuszki godz.: 5:35,

Linia 4:

 • kurs z godz.: 5:36 z Brzustówki na 5:31 ,
 • kurs z Zawadzkiej godz.: 15:35 na 15:38,

Linia 5

 • kurs z Zaborowa z godz.: 13:23 przyspiesza się na 13:19,
 • zawiesza się kurs z godz.: 19:58 z pl. Kościuszki do zajezdni,
 • kurs z pl. Kościuszki o godz.: 21:14 kończący się na Warszawskiej przedłużony zostanie do Ujezdzkiej,

Linia 6

 • godz.: 17:25 – dodatkowy kurs z Areny do Dz. Polskich,
 • opóźnia się kursy z PCK z godz.:14:55 na 15:10, z Areny z godz.: 15:53 na 16:08, z godz.: 19:01 na 19:10, z godz.: 20:03 na 20:10,

Linia 8

 • z MZK dodatkowy kurs o godz.: 5:10 – do pętli przy Jana,
 • z pętli ZBiEDiM kurs godz.: 14:15 do placu Kościuszki przyspiesza się na godz.: 14:08 z obsługą przystanków Piaskowa – Megatech,
 • kursy z MZK: z godz.: 21:08 opóźnia się na 21:20 , z godz.: 19:17 skrócona trasa do Jana ( jest do Białobrzeg),
 • kurs z Jana o godz.: 19:45 odbywał się będzie z Białobrzeg o godz.: 19:35,
 • z Białobrzeg godz.: 20:02 – zmiana pętli początkowej – kurs odbywał się będzie z pętli przy Jana o godz.: 20:09

Linia 9

 • z dworca z godz.: 5:02 zostaje przyspieszony na 4:50 kurs przejazd do Białobrzeg (jest do Jana), opóźnia się kursy z godz.: 6:02 na 6:17, z godz.: 7:20 na 7:22, z godz.: 15:30 na 15:34, dotychczasowy kurs o godz.: 19:00 przejazd do Białobrzeg ( jest do pętli przy Jana),
 • dotychczasowy kurs z pętli przy Jana o godz.: 5:25 obywać się będzie z Białobrzeg o godz.: 5:23, kurs z godz.: 21:32 opóźniony na 21:44,
 • z Białobrzeg z godz.: 6:35 na 6:50, z godz.: 7:39 na 7:30,

Linia 37

 • kurs pl. Kościuszki z godz.: 12:35 przyspieszony na 12:32,
 • kurs z Ciebłowic z godz.: 12:57 przyspieszony na 12:55.

Powyższe korekty uwzględniają możliwe do realizacji uwagi i wnioski pasażerów, które były zgłoszone po wprowadzeniu nowego rozkładu jazdy obowiązującego od 1 kwietnia br.

26.04.2019 r.

Komunikaty

Korekta kursu dla linii nr 5 w dzień powszedni. (13.02.2020)

od piątku 14 lutego 2020 r. korekta rozkładu jazdy dla linii Nr 5 w dzień powszedni: - odjazd z Zaborowa o godz.: 15:53 zostanie opóźniony...

Czytaj dalej...

Od 3 lutego 2020 r. – na ulicy Granicznej obowiązują nowe przystanki „na żądanie”:

-Graniczna - Polna NŻ; - Graniczna - Rondo Tomaszowskich Olimpijczyków NŻ. Przystanki obsługuje autobus linii nr 7.   2020-02-03

Czytaj dalej...

Prace Techniczne – Tablice przystankowe

MZK Sp. z o.o. przeprasza za nieprawidłową pracę tablic informacyjnych na przystankach. Jest to spowodowane pracami technicznymi związanymi ze zmianą operatora.

Czytaj dalej...