2018-07-12
Korekta rozkładu wakacyjnego
Od dnia 18 lipca br. zmiany w rozkładzie jazdy dla linii Nr 1, 4, 6, 7 i 9.
2018-06-26
Kursowanie autobusów MZK podczas wakacji szkolnych.
Od dnia 2 lipca 2018 r. (poniedziałek) w związku ze zmniejszonymi potrzebami przewozowymi w okresie wakacji szkolnych
2018-06-21
Komunikacja miejska w Dni Tomaszowa Mazowieckiego 2018
zmiany nie dotyczą autobusów MZK za wyjątkiem ograniczeń na czas sobotniej Parady

Na skróty:

Rozkład Jazdy MZK Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o.

Cennik biletów

CallPay logo

kup bilet zbiletem.pl

Ulgi w komunikacji miejskiej dla osób posiadających orzeczenie

 Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

Osobom posiadającym orzeczenie uprawnionego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługują bezpłatne przejazdy autobusami MZK w Tomaszowie Maz. na podstawie:

1. legitymacji lub orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności stwierdzających znaczny stopień niepełnosprawności,

 

2. legitymacji lub orzeczenia uprawnionego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności stwierdzających umiarkowany stopień niepełnosprawności spowodowany chorobą narządu wzroku, z określonym symbolem przyczyny niepełnosprawności „04-O”

 

3. legitymacji lub orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności stwierdzających dla dzieci i młodzieży niepełnosprawność w stopniu znacznym (wraz z towarzyszącym im opiekunem) i umiarkowanym nie dłużej niż:

3.1 do ukończenia 24 roku życia – dzieci i młodzież ucząca się;
3.2 do ukończenia 26 roku życia – młodzież studiująca.

 

Ponieważ legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia nie określa stopnia niepełnosprawności, dokumentem uprawniającym mogą być tylko legitymacje przedszkolne i szkolne dla dzieci niepełnosprawnych o symbolach:

- dla przedszkoli wzór - MEN-I/52/2, zachowują ważność również legitymacje wzoru - MENiS - II/181/2,

- dla szkół wzór – MEN- I/51/2, zachowują ważność również legitymacje wzoru - MENiS - II/182/2 lub MEN II/182/2,

 

 

Legitymacje lub orzeczenia uprawnionego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności stwierdzających umiarkowany, lekki stopień niepełnosprawności (za wyjątkami opisanymi powyżej) nie uprawniają do żadnych ulg przy korzystaniu z autobusów MZK w Tomaszowie Maz.

 

Porównanie legitymacji szkolnej MEN-I/50/2 i MEN-I/51/2

Opr. Na podst. Uchwały Nr XI/102/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 25 maja 2011r.

 

Copyright © 2018 MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.mzktomaszow.pl/informacje/ulgi/ulgi-w-komunikacji-miejskiej-dla-osob-posiadajacych-orzeczenie/