2018-07-12
Korekta rozkładu wakacyjnego
Od dnia 18 lipca br. zmiany w rozkładzie jazdy dla linii Nr 1, 4, 6, 7 i 9.
2018-06-26
Kursowanie autobusów MZK podczas wakacji szkolnych.
Od dnia 2 lipca 2018 r. (poniedziałek) w związku ze zmniejszonymi potrzebami przewozowymi w okresie wakacji szkolnych
2018-06-21
Komunikacja miejska w Dni Tomaszowa Mazowieckiego 2018
zmiany nie dotyczą autobusów MZK za wyjątkiem ograniczeń na czas sobotniej Parady

Na skróty:

Rozkład Jazdy MZK Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o.

Cennik biletów

CallPay logo

kup bilet zbiletem.pl

Pytania dotyczące Zasad kontroli biletów

(pytania i odpowiedzi):

  • Kto może dokonywać kontroli? – osoba upoważniona przez przewoźnika (MZK w Tomaszowie Maz.), legitymująca się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.
  • Jakich czynności dokonuje kontroler w przypadku stwierdzenia braku biletu przez pasażera? – kontroler w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu) pobiera właściwą należność  za przewóz  i opłatę specjalną albo wystawia wezwanie do zapłaty.
  • Jakich czynności  dokonuje  kontroler w przypadku stwierdzenia braku dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu? – kontroler w takim przypadku pobiera właściwą należność  za przewóz  i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty, jednak w przypadku udokumentowania posiadania ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi w terminie  7 dni od daty przejazdu opłata zostanie umorzona.
  • Co w przypadku braku w czasie przejazdu ważnego biletu okresowego? – zostanie w takim przypadku wystawione wezwanie do opłaty specjalnej i opłaty za przejazd, jednak w przypadku udokumentowania posiadania ważnego biletu okresowego w terminie  7 dni od daty przejazdu opłata zostanie umorzona.
  • Czy kontroler może żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości? – ma prawo żądać w przypadku odmowy zapłacenia należności.
  • Jakich czynności może dokonać kontroler w przypadku  niezapłacenia przez podróżnego należności i nieokazania dokumentu tożsamości? -  może ująć  podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, na podstawie Zapisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
  • Jak postępuje kontroler w przypadku stwierdzenia, że dokumenty okazane przez podróżnego są podrobione lub przerobione? - kontroler w takim przypadku zatrzymuje za pokwitowaniem dokumenty i przesyła je prokuratorowi lub Policji.

 

Copyright © 2018 MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.mzktomaszow.pl/informacje/kontrola-biletow/pytania-dotyczace-zasad-kontroli-biletow/