2018-10-01
Od 2 października (wtorek) br. autobusy MZK linii Nr 8, 9, 38 i 40 powracają na stałe trasy kursowania z przejazdem ulicą Modrzewskiego.
Trwa remont ulicy Modrzewskiego na odcinku od mostu na Pilicy do skrzyżowania z Robotniczą, zakres prowadzonych prac umożliwia jednak kursowanie autobusów. Od wtorku - 2 października - linie Nr 8, 9, 38 i 40 powrócą na stałe trasy kursowania. Obowiązywać będą rozkłady przystankowe.
2018-09-28
Ulica Modrzewskiego – kontynuacja prac remontowych – objazdy dla autobusów linii Nr 8, 9, 38 i 40
Trwa remont ulicy Modrzewskiego na odcinku od mostu na Pilicy do skrzyżowania z Robotniczą – pozostają trasy objazdowe dla linii Nr 8, 9, 38 i 40, nowy rozkład dla linii 8 i 9 także dla soboty i niedzieli.
2018-09-22
Europejski Dzień bez Samochodu
W sobotę, 22 września, obchodzony jest Europejski Dzień bez Samochodu

Na skróty:

Rozkład Jazdy MZK Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o.

Cennik biletów

CallPay logo

kup bilet zbiletem.pl

Pytania dotyczące Zasad kontroli biletów

(pytania i odpowiedzi):

  • Kto może dokonywać kontroli? – osoba upoważniona przez przewoźnika (MZK w Tomaszowie Maz.), legitymująca się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.
  • Jakich czynności dokonuje kontroler w przypadku stwierdzenia braku biletu przez pasażera? – kontroler w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu) pobiera właściwą należność  za przewóz  i opłatę specjalną albo wystawia wezwanie do zapłaty.
  • Jakich czynności  dokonuje  kontroler w przypadku stwierdzenia braku dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu? – kontroler w takim przypadku pobiera właściwą należność  za przewóz  i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty, jednak w przypadku udokumentowania posiadania ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi w terminie  7 dni od daty przejazdu opłata zostanie umorzona.
  • Co w przypadku braku w czasie przejazdu ważnego biletu okresowego? – zostanie w takim przypadku wystawione wezwanie do opłaty specjalnej i opłaty za przejazd, jednak w przypadku udokumentowania posiadania ważnego biletu okresowego w terminie  7 dni od daty przejazdu opłata zostanie umorzona.
  • Czy kontroler może żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości? – ma prawo żądać w przypadku odmowy zapłacenia należności.
  • Jakich czynności może dokonać kontroler w przypadku  niezapłacenia przez podróżnego należności i nieokazania dokumentu tożsamości? -  może ująć  podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, na podstawie Zapisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
  • Jak postępuje kontroler w przypadku stwierdzenia, że dokumenty okazane przez podróżnego są podrobione lub przerobione? - kontroler w takim przypadku zatrzymuje za pokwitowaniem dokumenty i przesyła je prokuratorowi lub Policji.

 

Copyright © 2018 MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.mzktomaszow.pl/informacje/kontrola-biletow/pytania-dotyczace-zasad-kontroli-biletow/