2018-07-12
Korekta rozkładu wakacyjnego
Od dnia 18 lipca br. zmiany w rozkładzie jazdy dla linii Nr 1, 4, 6, 7 i 9.
2018-06-26
Kursowanie autobusów MZK podczas wakacji szkolnych.
Od dnia 2 lipca 2018 r. (poniedziałek) w związku ze zmniejszonymi potrzebami przewozowymi w okresie wakacji szkolnych
2018-06-21
Komunikacja miejska w Dni Tomaszowa Mazowieckiego 2018
zmiany nie dotyczą autobusów MZK za wyjątkiem ograniczeń na czas sobotniej Parady

Na skróty:

Rozkład Jazdy MZK Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o.

Cennik biletów

CallPay logo

kup bilet zbiletem.pl

Biuro rzeczy znalezionych

Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Maz.
ul. Warszawska 109/111 - dyspozytornia
tel. 44-723-74-58
biuro czynne w godzinach pracy dyspozytorni godz. 4:00 - 24:00,

 1. Postępowanie z rzeczami znalezionymi:
  1. pasażer, który znalazł rzecz w autobusie powinien oddać ją kierowcy autobusu lub do dyspozytora przewoźnika,
  2. kierowca autobusu ma obowiązek przekazać rzeczy znalezione w autobusie do dyspozytora,
  3. znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy kierowca autobusu przekazał znalezioną i otrzymaną od niego rzecz do dyspozytora,
  4. osoba poszukująca rzeczy zgubionej w autobusie, może kontaktować się z dyspozytorem telefoniczne celem wyjaśnienia tel. 44 723-74-58 (aktywny w godz.: 4:00 – 24:00) lub zgłosić po jej odbiór;
 2. Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do dyspozytora muszą określić:
  1. jaka rzecz (przedmiot) zastała zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne, przedstawić dowody potwierdzające własność rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia)
  2. określić kiedy i w jakim pojeździe dana rzecz została zagubiona;
 3. Wydanie rzeczy znalezionej za pokwitowaniem nastąpi po uprawdopodobnieniu przez osobę zgłaszającą się po odbiór prawa do rzeczy,
  1. w pokwitowaniu należy odnotować na podstawie dokumentu tożsamości: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr i rodzaj dokumentu tożsamości.

OGŁOSZENIE  O RZECZACH ZNALEZIONYCH w pojazdach MZK w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o.

Lp. Data znalezienia Nazwa znalezionej rzeczy Kategoria
3 2014-04-23 portlel (gotówka drobna)
2 2013-04-03 telefon komórkowy Samsung SGH-250 telefony
1 2012-12-11 telefon komórkowy Sony Ericsson telefony
Copyright © 2018 MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.mzktomaszow.pl/informacje/biuro-rzeczy-znalezionych/