2018-07-12
Korekta rozkładu wakacyjnego
Od dnia 18 lipca br. zmiany w rozkładzie jazdy dla linii Nr 1, 4, 6, 7 i 9.
2018-06-26
Kursowanie autobusów MZK podczas wakacji szkolnych.
Od dnia 2 lipca 2018 r. (poniedziałek) w związku ze zmniejszonymi potrzebami przewozowymi w okresie wakacji szkolnych
2018-06-21
Komunikacja miejska w Dni Tomaszowa Mazowieckiego 2018
zmiany nie dotyczą autobusów MZK za wyjątkiem ograniczeń na czas sobotniej Parady

Na skróty:

Rozkład Jazdy MZK Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o.

Cennik biletów

CallPay logo

kup bilet zbiletem.pl

Wzór wypisania biletu okresowego

 MZK w TOMASZOWIE MAZ.

wzor wpisywania imiennego biletu

Bilety okresowe imienne muszą zawierać wpisane w sposób trwały:

pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania właściciela biletu, lub nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, którym pasażer legitymuje się podczas kontroli.

Wpisanie powyższych danych  jest powinnością pasażera.

 

 Bilet okresowy z poprawkami, traktowany jest jako nieważny. Za nieważny traktowany jest bilet okresowy zniszczony w takim stopniu, że nie jest możliwe odczytanie podstawowych danych zawartych na bilecie.

 

 Bilety okresowe imienne ważne są wraz z dowodem stwierdzającym tożsamość, a w przypadku biletów okresowych ulgowych - dokumentu uprawniającego do ulgi.

 

Ujawnienie w trakcie kontroli braku na bilecie podstawowych danych /imię i nazwisko, adres lub numeru dokumentu tożsamości/, pociąga za sobą bezwzględne nałożenie opłaty specjalnej.

 

IMIENNY BILET OKRSESOWY NIE WYPEŁNIONY JEST BILETEM NIEWAŻNYM

Copyright © 2018 MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.mzktomaszow.pl/informacje/bilety/zasady-stosowania-biletow/wzor-wypisania-biletu-okresowego/