2018-10-01
Od 2 października (wtorek) br. autobusy MZK linii Nr 8, 9, 38 i 40 powracają na stałe trasy kursowania z przejazdem ulicą Modrzewskiego.
Trwa remont ulicy Modrzewskiego na odcinku od mostu na Pilicy do skrzyżowania z Robotniczą, zakres prowadzonych prac umożliwia jednak kursowanie autobusów. Od wtorku - 2 października - linie Nr 8, 9, 38 i 40 powrócą na stałe trasy kursowania. Obowiązywać będą rozkłady przystankowe.
2018-09-28
Ulica Modrzewskiego – kontynuacja prac remontowych – objazdy dla autobusów linii Nr 8, 9, 38 i 40
Trwa remont ulicy Modrzewskiego na odcinku od mostu na Pilicy do skrzyżowania z Robotniczą – pozostają trasy objazdowe dla linii Nr 8, 9, 38 i 40, nowy rozkład dla linii 8 i 9 także dla soboty i niedzieli.
2018-09-22
Europejski Dzień bez Samochodu
W sobotę, 22 września, obchodzony jest Europejski Dzień bez Samochodu

Na skróty:

Rozkład Jazdy MZK Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o.

Cennik biletów

CallPay logo

kup bilet zbiletem.pl

image001.gif

Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

       „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”,               

 który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa III Transport

Działanie III.1 Niskoemisyjny Transport Miejski

Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny Transport Miejski

 

Kwota ogółem :  30 108 441, 43 zł

Kwota dofinansowania :  9 247 147, 20

 

Opis Projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. Konieczność realizacji przedsięwzięcia wynika z potrzeby poprawy jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego oraz integracji różnych form transportu zbiorowego. Tym samym realizacja projektu ma na celu stworzenie w Tomaszowie Mazowieckim sprawnego i bezpiecznego systemu publicznego transportu zbiorowego, o wysokiej jakości świadczonych usług, spełniającego standardy unijne w zakresie ochrony środowiska (pojazdy spełniające najniższe normy Euro wymienione zostaną na nowe - z napędami hybrydowymi, spełniającymi najbardziej restrykcyjne normy), konkurencyjnego względem transportu indywidualnego. Projekt przyczynia się do osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności w Tomaszowie Mazowieckim. Wynika z przygotowanego przez władze samorządowe Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Dla Miasta Tomaszów Mazowiecki – założenia na lata 2015-2020, oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe.

Zakupione elementy projektu będą użytkowane przez mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, mieszkańców sąsiednich gmin, do których kursują linie autobusowe obsługiwane przez MZK, jak również wszystkie osoby przyjezdne korzystające z tomaszowskiej komunikacji miejskiej.

W ramach projektu przewiduje się następujące zadania inwestycyjne:

1. Zakup 5 autobusów hybrydowych;

2. Modernizacja bazy autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie       Mazowieckim sp. z o.o. wraz z zagospodarowaniem terenu;

3. Wiata rowerowa wraz z utwardzeniem terenu;

Ponadto zakres projektu obejmuje także:

4. Przygotowanie projektu do realizacji (Studium wykonalności, Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji bazy autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim sp. z o.o. wraz z zagospodarowaniem terenu);

5. Promocję projektu;

6. Nadzór nad robotami budowlanymi;

7. Zarządzanie projektem.


image001.gif

GMINA MIASTO

TOMASZÓW MAZOWIECKI

RELIZUJE PROJEKT PN.

„Zakup niskoemisyjnego
taboru publicznego
transportu zbiorowego
w Tomaszowie Mazowieckim
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

 

KTÓRY UZYSKAŁ DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 – 2020,
OŚ PRIORYTETOWA III  - TRANSPORT, DZIAŁANIE III.1  NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI,  
PODDZIAŁANIE III.1.2 2  NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI.

 

CELEM SZCZEGÓŁOWYM DZIAŁANIA JEST ZWIĘKSZONE WYKORZYSTANIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO.

EFEKTEM REALIZACJI DZIAŁANIA BĘDZIE POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ I WZROST LICZBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z JEJ USŁUG.

KOSZT ZADANIA:

 

Wartość zadania:

 

35 921 125,00 PLN

 

Kwota dofinansowania 

 

24 813 314,02 PLN

 Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą

GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI ZREALIZOWAŁA PROJEKT PN.:

 

„Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego
w Tomaszowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

 

KTÓRY UZYSKAŁ DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 – 2020,
OŚ PRIORYTETOWA III  - TRANSPORT, DZIAŁANIE III.1  NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI,  
PODDZIAŁANIE III.1.2 2  NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI.

 

CELEM SZCZEGÓŁOWYM DZIAŁANIA JEST ZWIĘKSZONE WYKORZYSTANIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO.

 

EFEKTEM REALIZACJI DZIAŁANIA BĘDZIE POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ I WZROST LICZBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH
Z JEJ USŁUG.

 KOSZT PROJEKTU:

 Wartość ogółem: 

37  910  647,85 PLN

 Kwota dofinansowania:  

24  813  314,02 PLN

Copyright © 2018 MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.mzktomaszow.pl/fundusze-europejskie/