2018-10-01
Od 2 października (wtorek) br. autobusy MZK linii Nr 8, 9, 38 i 40 powracają na stałe trasy kursowania z przejazdem ulicą Modrzewskiego.
Trwa remont ulicy Modrzewskiego na odcinku od mostu na Pilicy do skrzyżowania z Robotniczą, zakres prowadzonych prac umożliwia jednak kursowanie autobusów. Od wtorku - 2 października - linie Nr 8, 9, 38 i 40 powrócą na stałe trasy kursowania. Obowiązywać będą rozkłady przystankowe.
2018-09-28
Ulica Modrzewskiego – kontynuacja prac remontowych – objazdy dla autobusów linii Nr 8, 9, 38 i 40
Trwa remont ulicy Modrzewskiego na odcinku od mostu na Pilicy do skrzyżowania z Robotniczą – pozostają trasy objazdowe dla linii Nr 8, 9, 38 i 40, nowy rozkład dla linii 8 i 9 także dla soboty i niedzieli.
2018-09-22
Europejski Dzień bez Samochodu
W sobotę, 22 września, obchodzony jest Europejski Dzień bez Samochodu

Na skróty:

Rozkład Jazdy MZK Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o.

Cennik biletów

CallPay logo

kup bilet zbiletem.pl

2016.06.22 Zaproszenie do składania ofert na dostawę wody mineralnej zakończone
2017.01.24 Sprzedaż dwóch używanych autobusów. zakończone

I. Przetargi

 


Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. ogłasza sektorowy przetarg nieograniczony na:

"Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne w roku 2016 dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o."

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Załączniki 2 A-D do SIWZ

Załącznik 2 E do SIWZ

dodano 3.12.2015

Pytania

Zaktualizowany w dniu 10 grudnia 2015 r. Załącznik Nr 5 do SIWZ

dodany 10-12-2015

Modyfikacja treści SIWZ

Zaktualizowany w dniu 11 grudnia 2015 r. Załącznik 2B do SIWZ (zmieniony zakres z AC na AC+KR dla autobusów w leasingu)

dodano 11-12-2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano 23-12-2015Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. ogłasza sektorowy przetarg nieograniczony na:

"Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2015/2016

dla potrzeb MZK w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o."

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikiem Nr 5

Załączniki Nr 1 - 4

dodany: 14.10.2015r.

Pytania

dodany: 16.10.2015

Ostateczny termin składania ofert: 20 października 2015 roku, godz. 10:00.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodany: 21.10.2015
II. Zamówienia ofertowe
(Zamówienia, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych)

7.06.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wody mineralnej

Więcej

1. Wzór oferty

2. Projekt umowy

3. Załączniki

22.06. 2016 r.

Unieważnienie


15.04.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę olejów i smarów

Więcej

1. Wzór oferty

2. Projekt umowy

3. Załączniki

dodano 21-04-2016 r.

Pytania

Wynik postępowania


31.03.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę bieżnikowanych i bieżnikowanie opon (numer sprawy 3/6/2016)

Więcej …

Załączniki:

Wynik postępowania


30.03.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę nowych opon (numer sprawy 2/6/2016)

Więcej …

Załączniki:

1. Oferta

1a   Formularz cenowy oferty

2. Projekt umowy

3. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wynik postępowania


02.02.2016

MZK sprzeda wyeksploatowany autobus marki Jelcz 120 M

Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż autobusu -  więcej ...

 Wzór oferty

Wynik postępowania


26.10.2015 r.

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej stacji paliw wraz z zagospodarowaniem jej terenu, a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zaprojektowanych obiektów oraz linii i sieci infrastruktury technicznej. Stacja paliw usytuowana będzie na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 109/111

Więcej...

Wynik postępowania ...


11.09.2015 r. Zaproszenie do składania ofert na kompleksową usługę doradczą obejmującą przygotowanie pełnej dokumentacji do ubiegania się o dotację unijną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Działanie III Poddziałanie 1,  „Zakup autobusów niskopodłogowych przeznaczonych do regularnej komunikacji miejskiej wraz z rozwiązaniami z zakresu ITS oraz przebudowa infrastruktury do obsługi autobusów”. 

Więcej...

Wynik postępowania ...


11-09.2015 r. Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji bazy autobusowej w Tomaszowie Mazowieckim, znajdującej się na ul. Warszawskiej 109/111.

Więcej...

Wynik postępowania ...


14.05.2015r. Zaproszenie do składania pisemnych ofert cenowych na dostawę wody mineralnej
dla pracowników Spółki (numer sprawy: 3/6/2015)

(Więcej...)


III. Dialog techniczny

Ogłoszenie o dialogu technicznym

1. Nazwa instytucji i adres:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

Adres: ul. Warszawka 109/111, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel.: 44 723 75 71; fax: 44 723 74 42.

2. Określenie przedmiotu dialogu technicznego:

Niniejsze ogłoszenie zawiera zaproszenie do udziału w dialogu technicznym, Poprzedzającym postępowanie w sprawie dostawy dla celów komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim 25 (słownie: dwudziestu pięciu) sztuk fabrycznie nowych niskoemisyjnych, niskopodłogowych, miejskich autobusów hybrydowych (maxi).

3. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego.

3.1. Termin składania wniosków:  do 11 marca 2016 r

3.2. Zapraszający przyjmuje zgłoszenia dokonane w następujących formach:

3.2.1. elektronicznej na adres: mzk@mzktomszow.pl

3.2.2. faksem na nr: 44 723 74 42

3.2.3. pocztą na adres:  Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Maz. Sp. z o. o. ul. Warszawska 109/111, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

 (wprowadzone: 2016-03-08)

Pełna treść ogłoszenia - informacji o dialogu technicznym.

Dokumenty do pobrania:

 Regulamin prowadzenia dialogu technicznego

( wprowadzone: 2016-03-08)

Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym

(wprowadzone 2016-03-08)

Copyright © 2018 MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.mzktomaszow.pl/bip/przetargi/archiwum-zamowien/